Waarom?

De gemeente Diemen wordt doorsneden door de Hartveldseweg en Muiderstraatweg. Deze centrale as in Diemen, de zogenoemde Oost-West As doorkruist het dorp van de A10 in het westen tot de Provincialeweg in het oosten en is beeldbepalend voor de gemeente. De Oost-West As vormt het visitekaartje voor Diemen, maar mist een duidelijke functie, herkenbare entrees en een eenduidige identiteit.

Groot onderhoud biedt kansen

Zowel in de Structuurvisie als in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (2013) wordt de Oost-West As benoemd als een van de ‘sleutelgebieden’ voor het versterken van de economische en recreatieve structuur van Diemen. De gemeente staat voor de opgave om de Hartveldseweg, de Muiderstraatweg en de directe omgeving ruimtelijk aan elkaar te smeden tot een herkenbare verkeersroute en verblijfsgebied. Met de noodzaak tot groot onderhoud aan de weg en de traminfrastructuur en de nieuwbouw van Plantage de Sniep ontstaat de kans om deze opgave te verwezenlijken.

Verbeteren tramlijn 9 en subsidie

Diemen is onderdeel van het samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam, waarin Amsterdam en de omliggende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Een van de onderwerpen waar de Stadsregio over gaat, is het openbaar vervoer. De Stadsregio wil de doorstroming en de betrouwbaarheid van tramlijn 9  verbeteren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de trambaan en de rijwegen meer te scheiden maar ook door de ligging van de haltes te wijzigen of de software van de stoplichten te vernieuwen. Voor deze maatregelen heeft de Stadsregio subsidie beschikbaar. In overleg met de Stadsregio, GVB en Dienst Metro onderzoeken we welke maatregelen  de doorstroming en de betrouwbaarheid van tramlijn 9 kunnen  verbeteren. Afhankelijk van de gekozen maatregelen, bepaalt de Stadsregio de hoogte van de subsidie.