Planning en proces

De start : ambitiedocument

In april 2014 zijn we met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden gestart om de uitgangspunten voor de opknapbeurt van de Oost-West As te inventariseren.  Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ambitiedocument . Het ambitiedocument is gebruikt als kader bij het ontwerpen.

Ontwerpen en inspraak

Op basis van het ambitiedocument is het voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp bestaat uit verschillende delen:

 • een verkeerstechnisch ontwerp
  dit ontwerp  gaat over de infrastructuur en is de onderlegger voor de verdere inrichting

en

 • een inrichtingsontwerp
  in het inrichtingsontwerp worden de groenstructuur, de trottoirs en de recreatieve ruimte langs de Weespertrekvaart uitgewerkt. Het inrichtingsontwerp is opgesplitst in drie deelgebieden:
 1. Plantage de Sniep (Provincialeweg - spoorviaduct) 
 2. Muiderstraatweg (spoorviaduct - Burg. Bickerstraat) 
 3. Hartveldseweg (Burg. Bickerstraat - A10)


De voorlopige ontwerpen zijn in 2016 en 2017 aan bewoners en andere betrokkenen gepresenteerd waarna iedereen kon reageren. Alle reacties zijn verzameld in een verslag en door het projectteam beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. De afweging om bepaalde reacties wel in te passen en andere niet, zijn verwerkt in het verslag. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders het reactieverslag en de definitieve ontwerpen vastgesteld.
Meer informatie over de ontwerpen vindt u hier:
Plantage de Sniep

Muiderstraatweg en Hartveldseweg

Technische uitwerking, aanbesteding en uitvoering

Na het vaststellen van het definitief ontwerp volgen de technische uitwerking, aanbesteding en uitvoering. 

Afgerond en in uitvoering

 • 2017-2018:  inrichting van deelgebied Plantage de Sniep (gereed).
 • 2018-2019:  aanleg van een rotonde op de kruising Prins Bernhardlaan/Muiderstraatweg (gereed).
 • april 2019:   werk in fase 2, gedeelte Muiderstraatweg/Hartveldseweg tot aan de kruising met de Burg. Bickerstraat (gereed).
 • februari 2020: werk in fase 3, de Hartveldseweg vanaf de kruising met de Burg. Bickerstraat tot de A10. Naar verwachting is deze laatste fase van het project eind 2020 afgerond.
Cookie-instellingen