Planning en proces

De start : ambitiedocument

In april 2014 zijn we met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden gestart om de uitgangspunten voor de opknapbeurt van de Oost-West As te inventariseren.  Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het ambitiedocument . Het ambitiedocument is gebruikt als kader bij het ontwerpen.

Ontwerpen en inspraak

Op basis van het ambitiedocument is het voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp bestaat uit verschillende delen:

  • een verkeerstechnisch ontwerp
    dit ontwerp  gaat over de infrastructuur en is de onderlegger voor de verdere inrichting

en

  • een inrichtingsontwerp
    in het inrichtingsontwerp worden de groenstructuur, de trottoirs en de recreatieve ruimte langs de Weespertrekvaart uitgewerkt. Het inrichtingsontwerp is opgesplitst in drie deelgebieden:
  1. Plantage de Sniep (Provincialeweg - spoorviaduct) 
  2. Muiderstraatweg (spoorviaduct - Burg. Bickerstraat)
  3. Hartveldseweg (Burg. Bickerstraat - A10)


De voorlopige ontwerpen zijn in 2016 en 2017 aan bewoners en andere betrokkenen gepresenteerd waarna iedereen kon reageren. Alle reacties zijn verzameld in een verslag en door het projectteam beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. De afweging om bepaalde reacties wel in te passen en andere niet, zijn verwerkt in het verslag. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders het reactieverslag en de definitieve ontwerpen vastgesteld.
Meer informatie over de ontwerpen vindt u hier:
Plantage de Sniep

Muiderstraatweg en Hartveldseweg

Technische uitwerking, aanbesteding en uitvoering

Na het vaststellen van het definitief ontwerp volgt de technische uitwerking, aanbesteding en uitvoering. Halverwege 2017 is gestart met de inrichting van deelgebied Plantage de Sniep. Deze inrichting is in de zomer van 2018 afgerond. 
In september 2018 zijn we gestart in het tweede deelgebied met de aanleg van een rotonde op de kruising Prins Bernhardlaan/Muiderstraatweg. Eind maart is de rotonde gereed.
Vanaf 8 april wordt er gewerkt aan de gedeelte Muiderstraatweg/Hartveldseweg tot aan de kruising met de Burg. Bickerstraat.
Kijk hier voor meer informatie en omleidingen.


De doorlooptijd van de inrichting van deelgebieden 2 en 3 bedraagt ruim twee jaar.